DIGITÁLNI RODIČIA

z ang. „By The Way” je skratka, ktorá v preklade znamená mimochodom a používa sa, ak chcete niečo v komunikácií, v chate alebo v komentári doplniť (môže to byť aj z inej témy). 

Previous post
Next post