DIGITÁLNI RODIČIA

značka ­– súhrn hodnôt a funkcií, ktoré sú spájané s konkrétnym produktom, službou alebo spoločnosťou. Spoločnosti a firmy sa pomocou svojej značky odlišujú od konkurencie a vytvárajú si originálnu identitu. 

Previous post
Next post