DIGITÁLNI RODIČIA

je online formát, ktorý sa nachádza na webovej stránke. Blog tvoria články obsahujúce text, obrázky, videá či infografiky. Ide o zdieľanie názorov jedného alebo dokonca skupiny spisovateľov na konkrétne témy. 

Previous post
Next post