DIGITÁLNI RODIČIA

slangový termín, ktorý sa používa na označenie najlepšieho priateľa alebo blízkeho dôverníka. 

Previous post
Next post