DIGITÁLNI RODIČIA

používa ako kompliment alebo pochvala pre niekoho, kto je nezávislý a autentický. V konverzácii na sociálnych sieťach je využívaný ako vyjadrenie rešpektu k názoru, ktorý je odvážny a úprimný.

Previous post
Next post