DIGITÁLNI RODIČIA

je reprezentácia človeka vo virtuálnom svete. Avatar je znázornený vo forme ikonky, obrázka alebo iného grafického znázornenia užívateľa a zobrazuje osobnosť, charakter užívateľa alebo vymyslenú fantáziu, v ktorej sa používateľ vidí. 

Previous post
Next post