DIGITÁLNI RODIČIA

z ang. „Augmented Reality filters” sú filtre rozšírenej reality – umožňujú umiestňovať digitálne prvky a efekty do prostredia reálneho sveta a užívateľom poskytujú interaktívny zážitok. Filtre rozšírenej reality sú dostupné na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, Tik Tok a Snapchat. 

Previous post
Next post